Mitől székely hagyományőrzés?

Mitől székely hagyományőrzés?

Társaságunk Székelyudvarhely székhelyű,  2012. október 1-én indultak el rendszeres edzéseink. Tradicionális középkori székely, magyar és európai harcművészettel foglalkozunk. Vezetőnk Sashalmi-Fekete Tamás történész, ki 10 éven keresztül az egyik legnagyobb magyarországi hagyományőrző egyesületnek, a Fekete Hollók Rendjének vezetője volt

Az Arany Griff Rend az első erdélyi, székely középkori hagyományőrző szervezet, mely hiteles történelmi források alapján és a helyi hagyományokra épülve valósítja meg a középkor had-, és harcművészetét. Rekonstruáljuk a XIV-XV. századi székely harcosok fegyverzetét, ruházatát, harcászatát, amely korántsem egyszerű feladat, hiszen jelenleg feldolgozandó kutatási terület. Mi alapján indult el kísérleti régészeti munkánk? Mi alapján gondoljuk, hogy helyes úton járva megteremthetjük a középkorban rettegett Székely Harcost? Felsorolásszerűen tájékoztatjuk Önöket legfontosabb forrásainkról:

¨      A Képes Krónikában (1358) maradt fenn székely harcos legkorábbi hitelesnek tekintett ábrázolása, ahol vörös kaftánban, szablyával láthatjuk a székelyek küldöttét, Nagy Lajos király mellett balkéz felől. Erre az illusztrációra támaszkodik A székelység története című nemrég megjelent, alternatív tankönyv is a középkori székelység ábrázolásakor.

¨      A fegyverek tekintetében Mihály János történész útmutatásai alapján és az 1536-os marosvásárhelyi országgyűlés rendeletéből indultunk ki. A Székelyföldön fellelt XIV-XV. századból való régészeti leletek alapján, a nyugaton elterjedt fegyverzettípus volt a jellemző, pl. lándzsa-, és gerelytípusok, kétélű hosszúkardok, pajzsformák, stb. Irányadó számunkra súly és méret tekintetében a Nagy István régész-restaurátor által összeállított katalógus, mely a Csíki Székely Múzeum kiadványa. Ezek alapján  lándzsa-, és kelevézhegyeket gyártottak csapatunknak, amivel a helyi kézműveseket támogattuk.

Tovább …