Könyvajánló

Középkori hadművészetről szóló kiadványok
 
A középkor nagy csatái 1000-1500  Hastingstől Konstantinápolyig  -  Ventus Libro Kiadó 2007.
A magyar katonai gondolkodás története Tanulmánygyűjtemény – Zrínyi Kiadó Budapest, 1995.
Barczy Zoltán – Somogyi Győző: Magyar huszárok - Móra Ferenc Könyvkiadó  Budapest, 1994
Bodor Ferenc-Somogyi Győző: Páncélos lovagok - Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest, 1983.
B. Szabó János – Somogyi Győző: Elfeledett háborúk;
Magyar –bizánci harcok a X-XIII. században – Zrínyi Kiadó Budapest, 1999.
Donald Matthew: A középkori Európa atlasza  -  Helikon Kiadó Budapest, 1989.
Dörnyei László –Kővágó Sarolta: A magyar történelem nagy alakjai 1-2-3. rész  - Reflektor Kiadó   Budapest, 1987.
Engel Pál: Szent István birodalma  - História Könyvtár Budapest, 2001.
Falcsik Mária – Száray Miklós: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon? (szaklektorok: Katus László, Dörnyei László) – Reader’s Digest Kiadó Budapest, 2001.
Fegyvertípusok enciklopédiája; Hét évezred fegyvereinek kézikönyve  - GEMINI BUDAPEST Kiadó Budapest, 1995.
Germán, kelta regék és mondák – Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest, 1965.
Johannes Brondsted: A vikingek – Corvina Kiadó Budapest, 1983.
John Warry: A klasszikus világ hadművészete  -  GEMINI BUDAPEST Kiadó    Budapest, 1980.
Katus László: A középkor története   Pannonica – Rubicon    Budapest, 2001.
Királyok könyve; Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói  -  Magyar Könyvklub   Budapest, 1999.
Kódexek a középkori Magyarországon  -Országos Széchenyi Könyvtár és az INTERPRESS Kiadó és Nyomda Vállalat   Budapest, 1985.
Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi  Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1988.
Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában  -  Szukits Könyvkiadó   Szeged, 2003.
Lugosi József – Temesváry Ferenc: Kardok -  Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1988.
Magyarország hadtörténete  -Zrínyi Katonai Kiadó   Budapest, 1985.
Magyar Zoltán: „Keresztény lovagoknak oszlopa”  -  Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 1996.
Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben  -  Kairosz Kiadó  Budapest, 2006.
Mátyás király (szerkesztette: Barta Gábor)  -   Akadémiai Kiadó        Budapest,1990.